ביטוח ביטול
מכל סיבה

עקרי הפוליסה

הפוליסה מאפשרת לך לבטח את הוצאותיך עבור הנסיעה לחו"ל (כרטיס טיסה / שייט / חבילת נופש שירותי תיירות). למקרה בוא תחליט לבטל את הנסיעה.
תאריך תחילת הביטוח לא יעלה על 365 ימים לפני מועד הנסיעה.

הפוליסה מכסה ביטול שבוצע על-ידך בלבד, במהלך תקופת הביטוח המוגדרת בפוליסה ובכפוף לביטול כרטיס הטיסה הראשון מישראל לחו"ל.
ניתן לרכוש את הביטוח בתוך 15 ימים ממועד רכישת כרטיס הטיסה /השייט / חבילת הנופש מישראל, ובתנאי שנותרו לפחות שבעה ימים עד למועד היציאה מהארץ.

ביטוח ביטול נסיעה לחו"ל על-ידי המבוטח כולל מבחר כיסויים
להחזר הוצאות בגין מרכיבי הנסיעה שבוטלו וביניהם

החזר הוצאות בגין ביטול השכרת רכב בחו"ל

החזר הוצאות בגין ביטול כרטיס טיסה מישראל

החזר הוצאות בגין ביטול מלון בחו"ל

החזר הוצאות בגין ביטול שיט מישראל

החזר הוצאות בגין ביטול חבילת נופש – טיסה, לינה וטיול מודרך

החזר הוצאות בגין ביטול טיסות המשך או טיסות פנים בחו"ל

החזר הוצאות בגין ביטול הנסיעה, בשיעור של עד 80% מסכום הביטוח שנרכש
(סכום הביטוח המרבי שניתן לרכוש הינו עד 25000$)

החזר הוצאות בגין ביטול כרטיסים להופעות ואירועי ספורט בחו"ל

דמי ביטוח

6% מעלות סכום הביטוח

לרכישת הפוליסה

מעוניין שנציג יחזור אליך?