ביטוח דירה

שיימן סוכנות לביטוח

.

ביטוח דירה

ביטוח הרכוש , לא פחות חשוב !

ביטוח מבנה  –

ביטוח עלות הבניה (אינו משקף את שווי השוק של הנכס)

ביטוח צמודות המבנה כגון מזגנים,פרקטים,ארונות מטבח וכו

כולל נזקי טבע ורעידת אדמה 

נזקי צנרת (לא כולל איטום לקוי / בלאי)

ביטוח תכולה –

ביטוח מטלטלין , מכשירי חשמל, מצלמות , מחשבים ותכשיטים 

נהוג לבצע סקר תכולה מסודר אחת ל 5 שנים ע"י סוקר מוסמך לצורך הערכת שווי עדכנית

כל הסיכונים – הרחבה אופציונלית לכיסוי מלא כולל אובדן ושבר

ביטוח צד ג –

כיסוי לנזק שיגרם לרכוש / נפש  כתוצאה מנזק ברכוש המבוטח 

כגון שריפה שהתפשטה לדירות סמוכות .

ביטוח עובדי משק בית-

כיסוי לעובד כללי, נקיון, אחזקה וכו'…

.